مروری بر ساپتا

سیاست کلی کشور مبنی بر برق‌رسانی به تمام روستاها و شهرهاي ایران از یک سو و ضرورت خودکفایی و بی نیازی نسبی از کشورهای خارجی از سوی دیگر، شكل‌گيري شرکت‌های ایرانی با هدف مهندسی، طراحی، تامين، ساخت و اجراي پروژه‌هاي تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را موجب گرديده است. ادامه مطلب ...

فرصت‌هاي شغلي جديد