اخذ پروژه پست 400 نورآوان ارمنستان

با تلاش و پيگيري صورت پذيرفته شركت ساپتا موفق به اخذ پروژه  طراحي، تامين و نصب و راه‌اندازي تجهيزات پست 400/220/20 كيلوولت نورآوان كشور ارمنستان گرديده است. ضمن تبريك اين موضوع به همكاران، اميدواريم همچون ساليان گذشته اجراي موفق اين پروژه برگ زرين ديگري در تابلوي افتخارات اين شركت به جاي بگذارد.