اخذ پروژه تامين و راه‌اندازي سيستم DCS پست 20 كيلوولت صدا و سيما

با تلاش و پيگيري صورت پذيرفته شركت ساپتا موفق به اخذ پروژه خريد، نصب و راه‌اندازي سيستم DCS دو پست توزيع 20/0.4 كيلوولت گرديده است. ضمن تبريك اين موضوع به همكاران، اميدواريم همچون ساليان گذشته اجراي موفق اين پروژه برگ زرين ديگري در تابلوي افتخارات اين شركت به جاي بگذارد.