احداث پست 220 کیلوولت آگاراک

انر گونت بیلد

سایر اطلاعات

 • کد پروژه:
 • موضوع پروژه: تامین تجهیزات پست 220 کیلو ولت ارمنستان
 • وضعیت پروژه: تحویل دائم
 • محل اجرا: ارمنستان
 • کارفرما: انر گونت بیلد
 • مشاور: صانیر
 • تاریخ تنفیذ قرارداد: 1378/10/08
 • تاریخ اتمام پروژه (پیش بینی ): 1379
 • طول دوره گارانتی: 12ماه
 • مبلغ قرارداد: 1750162یورو
 • الحاقیه: 0
 • درصد پیشرفت: 100
 • درصد پیش پرداخت: 40
 • مدت قرارداد: 12 ماه