توسعه پست‌هاي 220 کیلوولت شامب و اسپندریان

انر گونت بیلد

سایر اطلاعات

 • کد پروژه:
 • موضوع پروژه: توسعه پست 220 کیلوولت پست‌های شامب و اسپندریان
 • وضعیت پروژه: تحویل دائم
 • محل اجرا: ارمنستان
 • کارفرما: انر گونت بیلد
 • مشاور: صانیر
 • تاریخ تنفیذ قرارداد: 1382/04
 • تاریخ اتمام پروژه (پیش بینی ): 1383
 • طول دوره گارانتی: 12ماه
 • مبلغ قرارداد:
 • الحاقیه:
 • درصد پیشرفت: 100
 • درصد پیش پرداخت:
 • مدت قرارداد: 12ماه